Po Brzině do Brziny

31.03.2013 13:00

Přejeme všem příznivcům pochodů a vycházek pěkné prožití Velikonoc a zveme na odpolední velikonoční výlet do Brziny.