Výlet do Bratříkovic

Vycházka do okolí Petrovic

18.11.2018

Odjezd  linkovým

autobusem z Petrovic ve 13:30 do Bratřejova

Pozvání turistům, přátelům toulání, milovníkům Petrovicka na krátkou vycházku v okolí Petrovic, kterou pořádá odbor KČT SK Petrovice . Prvním cílem bude obec Bratříkovice s krátkou přednáškou, jak to doopravdy bylo, o požáru, který obec postihl v minulém století. Další zastavení plánujeme na vodním mlýnu v Brodu. Po prohlídce mlýna pokračujeme do Radešic a dále po zelené turistické značce do Obděnic, kde se v hospodě U Jakuba posilníme a rozejdeme.