Vítejte na našem webu

Odboru Klubu českých turistů v Petrovicích u Sedlčan.

Okolní členitá krajina přímo láká k výletům do přírody. Takže příznivci turistiky všeho druhu se sdružili do malého odboru a pořádají každoročně několik akcí  pro potěchu svou a jiných. Nejznámějším a hojně  navštěvovaným, se stal pochod a cyklojízda Krajem kamenů. Který se koná, již přes čtyřicet let, druhou sobotu v září. 

U zrodu pochodu stáli na počátku manželé Květa a Jaroslav Kloudovi, zakladatelé zdejšího odboru turistiky. Díky úsilí Jaroslava Klouda získal tento  oblibu u mnoha místních i přespolních účastníků. Každoročně se mění trasa pochodu, zvažují se možnosti výhledů do okolní krajiny plné kamenů.

Zveme všechny zájemce o putování po okolí na pochod a nejenom na pochod, ale i na toulky zajímavým kouskem překrásné české krajiny, v každé roční době něčím poutavé.