Několik vět o historii turistiky v Petrovicích u Sedlčan

 

U počátku turistiky v Petrovicí byla Květa Kloudová - rozená Hobzková, která již od svého mládí se zajímala o turistiku, absolvovala odborné turistické kurzy a srazy. Po roce 1960 soustředila kolem sebe v místní tělovýchovné jednotě SOKOL několik mladších i starších zájemců o turistiku. Podnikala s nimi kratší i delší výšlapy Petrovickem a v jeho blízkém okolí.

Po roce 1970 založila při místním TJ SOKOL odbor turistiky, jehož činnost byla pestrá a bohatá: pěší, vodácká, lyžařská, cyklo i vysokohorská turistika při každoroční účasti na "Týdnech VHT" ve Vysokých Tatrách.

V září 1975 jsme uspořádali první turistický pochod nazvaný "Krajem kamenů" s ohledem na charakter krajiny Petrovicka. Pochod velmi rychle vešel ve známost mezi turisty téměř po celé republice. Vzhledem ke krásné krajině s četnými výhledy, dobré organizaci, každoročnímu obměňování vyhlídkových tras, jejich dobrému značení a dalším, se mnozí každý rok pochodu zúčastňují. Od roku 1980 jsou součástí pochodu hvězdicové cílové jízdy a cyklotrasy Petrovickem. Akce se každoročně účastňuje 400 až 700 turistů.

Od roku 1983 pořádáme v červnu pro děti s doprovodem "Cestu pohádkovým lesem" , při které děti na tří až čtyř kilometrové trase krásnou romantickou krajinou se setkávají na až dvaceti stanovištích se známými pohádkovými postavami, od kterých při plnění různých úkolů dostávají drobné dárky. Rovněž tato akce získala oblibu v široké oblasti, o čemž svědčí každoroční účast čtyř až šesti stovek dětí.

Od roku 1990 byl odbor turistiky TJ SOKOL Petrovice zar egistrován Klubem českých turistů jako odbor KČT při sportov ním klubu Petrovice u Sedlčan

V současné době vedoucím odboru je Jaroslav Kloud st.(autor )