40. ročník pochodu Krajem kamenů

Tak po již po čtyřicáté zveme všechny příznivce turistiky a toulání v přírodě, do kraje plného kamenů v okolí Petrovic.

 

 

K letošnímu jubilejnímu ročníku jsme pro vás připravili, kromě tradičních  pěších a cyklo tras, i trasu koňskou. Na startu bude možno zakoupit výroční turistickou známku a výroční turistickou náleku (možné je objednání dle kontaktů).

 

Výroční turistická nálepka   Výroční turistická známka

V příloze najdete bližší  propozice. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajem kamenů po čtyřicáté

 

Již se pro mnohé stalo tradicí setkat se druhou sobotu v září, která letos vychází na 13., na pěších a cyklotrasách v okolí Petrovic. Ne neprávem se petrovicku přezdívá kraj kamenů, což zakladatelé pochodu manželé Kloudovi promítli do vlastního názvu pochodu.

Zakladatele pochodu nelze opominout, vždyť již 40 let se starají, aby účastníkům jak „pěšákům“ tak „cyklo“ ukázali zdejší krajinu vždy z jiné cesty. Letos oba zakladatelé oslaví svá životní jubilea, ke kterým jim přejeme hodně zdraví a životního elánu.

Letošní pochod je rozšířen o koňskou trasu 20 km na rozhlednu Onen Svět. Pěší vede na jihovýchod petrovicka, přes kamenného Kněze u Hrazan, okolo  památné Kubíkovy borovice, tajuplným vrchem Králov, do Obděnic s tvrzí J.Krčína. Tradičně půjde přes Husovu kazatelnu k jeskyňářům na Meleně. Jeskyňáři pro návštěvníky připravili nejen občerstvení, ale i pro mládež atraktivní jízdu na laně a prohlídku Divišovy jeskyně.

Cyklotrasy vedou směrem k Vltavě, na hrad Zvíkov, Orlickou přehradu a rozhlednu Onen Svět. Pro všechny účastníky pochodu platí sleva na vstupné na rozhlednu Hodětín na Kuníčku.

V cíli obdrží účastníci pamětní list a odznak pochodu. Je zde možno zakoupit výroční turistickou známku a turistickou nálepku pochodu.

S přáním pěkně prožitého dne Vás zvou pořadatelé v sobotu 13.září 2014 na start v petrovické základní škole od 7 – 10:30 hod.